Tehran/Iran Time:
 
English
        صفحه اصلی      
     درباره ما   
    پروژه های اصلی   
  هدایت پروژه ها  
 تضمین کیفیت / کنترل کیفیت
 شرکتهای مادر
 چارت سازمانی
   تماس با ما   
 
 
 
Member Login

User Name:


Password:         
  واحد تضمین کیفیت/کنترل کیفیت:      
 

واحد کنترل کیفیت / تضمین کیفیت شرکت، شامل 2 بخش کارگاه و دفتر تهران است که تمامی مراحل بازرسی از قبیل کنترل مواد اولیه، مراحل حین ساخت و تولید نهایی مطابق Q.C.P و روشهای اجرایی از قبل تأیید شده توسط مهندسین و تکنسین های مجرب و آموزش دیده اجرا می شود.

تمامی مدارک و مستندات بازرسی برای هر پروژه کاملا با مشورت واحدهای مهندسی و مدیر پروژه شرکت و همچنین بر اساس استاندارد و مفاد مندرج در قرارداد، تهیه و پس از تأیید کارفرما به اجرا گذارده می شود.

شرکت، توسط مدیر تضمین کیفیت و بر اساس الزامات استــــــــاندارد ISO 9001-2008 و خط مشی کیفیت به صورت دوره ای تمامی الزامات این استاندارد را ممیزی نموده و موارد مغایر را در جلسه بازنگری مدیریت به شکل مداوم بررسی و تصمیم گیری می کند که اموری مانند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه و هر گونه پیشنهاد از طرف مشتری جهت بهبود مستمر در شرکت را شامل می شود.

ارزیابی تأمین کنندگان نیز بر اساس الزامات استاندارد به صورت دوره ای انجام می شود. که هدف از این ارزیابی دست یابی به کیفیت در محصول نهایی بوده و بدین منظور از بازرسان مجرب این شرکت مستقر در کارگاههای تأمین کننده جهت کنترل های لازم استفاده می شود.

آموزش در سطح شرکت به شکل گسترده برای پرسنل بر اساس نیازهای شغلی، هر ساله تعریف و به اجرا گذاشته می شود.

پرسنل واحد کنترل کیفیت با تجهیزات روز آمد جهت انجام تست های N.D.T و رنگ و ضخامت سنجی و ... تجهیز شده و آموزش های لازم را دیده اند.

   
 

خط مشی کیفیت:

  • بهبود مداوم در طراحی و روش ها

  • تأمین رضایت مشتریان

  • ورود به بازارهای جهانی، افزایش ظرفیت تولید همگام با افزایش زمینه های جدید خدمات

  • افزایش قابلیت اتکای شرکت در روابط با مشتریان

  • ارتقاء تجهیزات تولید و اندازه گیری با استفاده از ابزار اتوماتیک تولید
    همکاری با تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی در ارتباط با انتقال دانش فنی و بهبود کیفیت

  • منابع انسانی و تأمین کنندگان شرکت، سرمایه های شرکت هستند و آموزش و ادامه تحصیل کارکنان یکی از مسئولیت ها و اهداف شرکت است.

  • سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر اساس الزامات استاندارد  ISO 9001-2008 قرار گرفته و این سیستم به طور ﻣﺆثر ناظر بر فعالیتهای مدیریت کیفیت است.

 

 
      تضمین کیفیت:  

شرکت بر اساس خـط مشی موجـود و مـدارک فـنی شامل کد و استـانداردهـا و مشخـصات درخـواستی مشتریـان و الـزامات ISO 9001-2008, سطح کیفیت را در پروژه های طراحی – ساخت و نصب خود  منظور می کند.

مأموریت:

شرکت ایرکست شاونبرگ، در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، عرضه و تحویل محصولات و خدمات با بالاترین سطح کیفیت را در اولویت قرارداده است.
در این شرکت، ما خود را به بهبود مداوم کیفی در توانمندی در طراحی، مهندسی، تدارک و ساخت، نصب و عرضه خدمات راه اندازی واحدها، متعهد می دانیم و این امر را از طریق ارتقاء سطح دانش کارکنان و بهبود کیفیت تجهیزات تولید و همچنین انتخاب دقیق تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی، قابل تحقق می سازیم.

 
     


چشم انداز:


چشم انداز ما، حضور ﻣﺆثر و همه جانبه در صنایع انرژی ایران و منطقه در جایگاه یک سازمان فنی و مهندسی تراز اول با اعتبار جهانی است.

 
   
     
     
Web site designed by Tafsirgaran System co. Copyright © 2002-2015 Ircast-Schauenberg co. All rights reserved